DEAL HOT Đang diễn ra

BÁT CHẤM MC-C03

Giá tốt
Hàng mới
6.000
-16%
1.624.000 1.364.000
-24%

VÒI BẾP LẠNH – K025C

Giá tốt
Hàng mới
772.000 583.000
-31%
190.000 132.000
-42%

BÀN CẦU 1 KHỐI BL5M

Giá tốt
Hàng mới
3.800.000 2.190.000
-26%
356.000 264.000
-26%

VÒI SEN LẠNH – W038C

Giá tốt
Hàng mới
254.000 187.000
-26%

VÒI LAVABO LẠNH – B040C

Giá tốt
Hàng mới
694.000 517.000
-31%

GƯƠNG SOI – M110

Giá tốt
Hàng mới
334.000 231.000
-25%
4.644.000 3.465.000
-18%
1.484.000 1.210.000
-24%
451.000 341.000
-33%

DÂY CẤP NHỰA – BF423

Giá tốt
Hàng mới
44.000 29.700
-29%

MÓC ÁO 7 MÓC – ST858

Giá tốt
Hàng mới
432.000 308.000
-27%

GIÁ TREO KHĂN – Q8801

Giá tốt
Hàng mới
376.000 275.000
-30%

SEN THUYỀN INOX – SP132

Giá tốt
Hàng mới
8.875.000 6.215.000
-25%

VÒI BỒN TẮM – AS111C

Giá tốt
Hàng mới
5.529.000 4.147.000
-30%

VÒI LAVABO NÓNG LẠNH S553C

Giá tốt
Hàng mới
3.484.000 2.436.000
-30%
3.699.000 2.585.000
-25%
1.999.000 1.496.000
-28%
640.000 461.000
-35%

BÀN CẦU COTTO C12027- SERENA

Giá tốt
Hàng mới
8.690.000 5.648.500
-35%

CHẬU COTTO C0007

Giá tốt
Hàng mới
1.890.000 1.228.500
-35%

VÒI CHẬU COTTO CT2174AE

Giá tốt
Hàng mới
1.590.000 1.033.500
-35%

VÒI XỊT CT666N COTTO

Giá tốt
Hàng mới
590.000 383.500
-20%
4.095.000 3.276.000
-20%
5.110.000 4.088.000
-20%
15.720.000 12.576.000
-12%

BÀN CẦU V-SMART V95

Giá tốt
Hàng mới
13.260.000 11.700.000
-12%

BÀN CẦU V-SMART V96

Giá tốt
Hàng mới
13.260.000 11.700.000
-11%

BÀN CẦU V-SMART V91

Giá tốt
Hàng mới
28.680.000 25.590.000

BÀN CẦU V-SMART V90

Giá tốt
Hàng mới
-20%

BÀN CẦU V-SMART V94.R

Giá tốt
Hàng mới
15.455.000 12.364.000
-20%
17.006.000 13.599.000
-20%
9.460.000 7.599.000
-22%
4.623.700 3.599.000

MODELLI – V50 SERIES

Giá tốt
Hàng mới
-12%

BÀN CẦU V-SMART V95

Giá tốt
Hàng mới
13.260.000 11.700.000
-12%

BÀN CẦU V-SMART V96

Giá tốt
Hàng mới
13.260.000 11.700.000
-11%

BÀN CẦU V-SMART V91

Giá tốt
Hàng mới
28.680.000 25.590.000

BÀN CẦU V-SMART V90

Giá tốt
Hàng mới
-20%

BÀN CẦU V-SMART V94.R

Giá tốt
Hàng mới
15.455.000 12.364.000

Chậu + chân V50

Giá tốt
Hàng mới
-25%

CHẬU VTL2+ CHÂN VI1T

Giá tốt
Hàng mới
900.000 673.000
-34%

CHẬU ĐẶT TRÊN BÀN V72

Giá tốt
Hàng mới
1.170.000 771.000
-34%

CHẬU ĐẶT TRÊN BÀN V42M

Giá tốt
Hàng mới
1.400.000 920.000
-29%

TIỂU NAM KIỂU ĐỨNG BS604

Giá tốt
Hàng mới
6.160.000 4.382.000
-36%
1.280.000 825.000

TIỂU NAM TREO TƯỜNG T1

Giá tốt
Hàng mới
450.000
-30%

SEN CÂY VG593

Giá tốt
Hàng mới
7.220.000 5.054.000
-30%

SEN CÂY VG518

Giá tốt
Hàng mới
6.590.000 4.613.000
-30%

SEN CÂY VG592

Giá tốt
Hàng mới
7.310.000 5.117.000
-30%

SEN CÂY GHÉP VG511.1

Giá tốt
Hàng mới
4.670.000 3.269.000
-30%

SIPHON GIẬT VG811 (VGSP1)

Giá tốt
Hàng mới
610.000 427.000
-30%

SIPHON LẬT VG813 (VGSP3)

Giá tốt
Hàng mới
550.000 385.000
-30%

SIPHON LẬT VG814 (VGSP4)

Giá tốt
Hàng mới
430.000 301.000
-30%

SIPHON NHẤN VG815 (VGSP5)

Giá tốt
Hàng mới
1.180.000 826.000
-30%

SIPHON NHẤN VG816 (VGSP6)

Giá tốt
Hàng mới
1.220.000 854.000